21/05/2012

Para acabar as fichas de lingua


SOBRE O GREGO:
·         Procede do fenicio
·         O préstamo produciuse no s. IX  a.C.
·         Nun pº só se usaban as maiúsculas e non había signpos depuntuación
·         Escritura bustrófedon: esq---der---der—esq…….
·         A dirección da escritura  de esquerda a dereita fixouse ca. 500 a.C.
·         Fichas sobre alfabeto
Derma-  “pel”
Cali- “fermoso”
Taqui- “rápido”
Anfi- “a ambos lados”
Graf- “escribir”
Scop- “observar”
Otorrino “nariz”
Etimoloxía “a orixe das palabras”
Taquigrafía “escritura rápida”
Clima (palabra grega)
Embaixador (palabra celta)
SOBRE O LATÍN

Palabras patrimoniais  (chave)
Palabras cultas (popular)
Latinismos: escríbense en galego tal como os escribían os latinos:
                -post meridiem
                -ipso facto
                -mea culpa
                -insula “isla”

Nenhum comentário:

Postar um comentário