31/05/2010

OS XOGOS OLÍMPICOS

Á espera de que estea terminado o Power Point dos Xogos Olímpicos, déixovos esta presentación que desenvolve o tema con bastante amplitude. Botádelle unha ollada porque merece a pena.

SELECCIÓN DE POESÍA LÍRICA GREGA

Despois de todo non foi un mal ano. Pasámolo ben e traballamos bastante, uns máis que outros, pero traballamos. Como fin de curso, esta profesora quere agasallarvos cunha selección de poemas líricos gregos. Está dividida por temas e pode ser un adianto ás lecturas do curso que vén.
QUE PASEDES UN BO VERÁN E VÉMONOS EN 2º....ou non?

POEMAS DE GUERRA:
Que cada quen resista coas pernas abertas, ambos os pés espetados no chan, mordendo os beizos cos dentes; as coxas, as pernas, o peito e os ombreiros cubertos co ancho ventre do cóncavo escudo. E branda na súa destra a pica espantosa e axite o penacho terríble sobre a súa cabeza.

TIRTEO, elexía
EPITAFIOS
Extranjero, anuncia a los Lacedemonios que aqui yacemos,
obedeciendo las órdenes que nos dieron.
SEMÓNIDES, Epitafio aos 3oo espartanos mortos nas Termópilas

POEMAS VARIOS
Excelsa es el agua; pero el oro, cual fuego ardiente,

se destaca en la noche por encima de la riqueza que al hombre enorgullece.
Si los juegos deportivos proclamar
deseas, corazón mío,
ni trates tú ya de contemplar
en pleno día astro luminoso, a través del éter yermo,
más cálido que el sol,
ni nosotros un certamen superior al de Olimpia cantaremos...

PÍNDARO, Olímpica I

Llegar a ser de verdad un hombre bueno,
equilibrado de manos, pies y espíritu,
forjado sin tara, es arduo empeño...
Sólo un dios puede tener tal privilegio.
Un hombre no puede evitar el ser malo,
si un desastre invencible lo derriba.
Con buena fortuna cualquier hombre es bueno,
y malo es cuando todo le va mal...
SIMÓNIDES, fragmento

A los dioses todo han atribuido Homero y Hesíodo
cuanto entre humanos es causa de escarnio y reproche:
robar, cometer adulterio y el mutuo engañarse.
Mas piensan los mortales que hubo un nacer de los dioses
y que tienen, como ellos, vestidos y voz y figura.
pero si manos tuvieran bueyes, caballos y leones,
para pintar con sus manos y crear, como hombres, sus obras,
también pintarían figuras de dioses y harían sus cuerpos
los caballos igual a los caballos y los bueyes a los bueyes,
tales cual cada animal su figura tuviera.

XENÓFANES, fragmento
POEMAS DE AMOR
Dicen unos que un ecuestre tropel, la infantería
otros, y ésos que una flota de barcos resulta

lo más bello en la oscura tierra, pero yo digo
que es lo que uno ama.
Y es muy fácil hacerlo comprensible a cualquiera.
Pues aquella que mucho en belleza aventajaba
a todos los humanos, Helena, a su esposo
un príncipe ilustre,
lo abandonó y marchóse navegando hacia Troya,
sin acordarse ni de su hija ni de sus padres
en absoluto, sino que la sedujo Cipris.
SAFO, poema (tradución da editorial......)
-----------------------------------------
Parece un deus ese home
que senta fronte a ti escoitándote moi preto
mentres falas docemente e ris cun xeito encantador.
Mais a min o corazón báteme no peito sen parar
e con só mirarte un intre enmudezo,
a lingua rómpeme,
un lene lume acéndeseme baixo a pel,
non vexo cos ollos, enxórdanme os oídos,
asolágame a suor, un tremor sacódeme enteira,
síntome máis pálida que a herba seca e paréceme que
vou morrer.
SAFO (s.VIIa.C.), poema parafraseado por Emma Luaces.

Oh filla de Zeus, imortal Afrodita,
tu que tanto engano teces, em teu trono
cintilante, não sujeites meu coração
a dor tão grande!

Vem, vem como quando um día ao longe
a voz me ouviste, as súplicas me escutaste,
e a casa de teu pai abandonando
até mim vieste,

em teu carro de oiro. Belas, velozes aves
do alto Céu à Terra escura te trouxeram
em numeroso e denso agitar de asas
através do ar.

Depressa aquí chegaram, e tu, divina,
um sorriso abrindo no rosto imortal,
preguntaste que sofrimento era o meu
para assim clamar,

e que queria meu louco coração ainda,
“Quem queres tu que persuada agora
ao teu amor? De quem te queixas, Safo?
Quem te atormenta?

Se ela te foge, seguir-te-á não tarda;
se o que lhe dás recusa, em breve será ela
a dar; se te não ama, sem que o deseje,
virá a amar-te.”

Oh vem, vem agora e liberta-me desta
angústia mortal! O que meu coração
tanto deseja, faz que aconteça. Vem,
ajuda-me a lutar!

SAFO, Himno a Afrodita, tradución ao portugués de Eugenio de Andrade

Práctica 1

1- Χρὴ τὸν στρατιώτην τὸν ἄρχοντα καὶ τοὺς πολεμίους φοβεῖσθαι.
2- Νομίζω ὑμῖν εἶναι ἀεὶ φίλος καὶ σύμμαχος.
3- Ὅστις ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποθνῄσκει, οὗτος ἄξιος ἐπαίνου.
4- Πάντες οἱ μαθηταὶ βούλονται ὑπὸ ἀγαθοῦ διδασκάλου παιδεύεσθαι.
5- Ἄνθρωποί τινες νομίζουσι ζημίαν εἶναι τὸν βίον.
6- Νομίζομεν πάντα, ἃ λέγεις, ἀληθῆ εἶναι.
7-Ὁ στρατηγὸς ἐνομίζετο σώφρων ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν.

28/05/2010

Tradución inversa de frases

Pon en grego:

-É necesario que os fillos amen aos seus pais.
(sustantiva de infinitivo non concertada en función de Suxeito)
-Queremos que os fillos sexan bos.
(sustantiva de infinitivo non concertada en función de CD)
-O xeneral cría que os soldados eran valientes.
(sustantiva de infinitivo non concertada en función de CD)

26/05/2010

Repaso

1-Analiza morfoloxicamente as seguintes palabras:
τῶν ποιμένων
τοῖς παισί
τὸν σάρκα
τῷ πατρί
τὰ χωρία

2-Analiza morfoloxicamente οs seguintes verbos:
θύεται
ἑκελεύοντο
ἀπεῖναι
βουλόμεθα
ἔδυσαν

3-Analiza sintacticamente e traduce as seguintes frases:
-Οἱ παλαιοὶ σοφοὶ ἔλεγον τοὺς θεοὺς ἀθανάτους εἶναι.
-Ἀναγκαῖον ἐστὶ τοὺς ποιητὰς φεύγειν τοὺς κόλακας.
-Πολλοὶ γὰρ οἱ ἄνθρωποι, οἳ ἐν ταῖς Ἀθήναις πολῖται ἦσαν, ὑπὸ τῶν τυράννων ἐφυγαδεύθησαν.
-Ἃ λέγει ὁ νόμος, ταῦτα ἀκούομεν.

Control Guerra de Troia


As preguntas que nos faltan por contestar do control da Guerra de Troia son estas:
1-En que se diferencia Homero de Hesíodo?

2-Que fixo Schliemann pola cultura grega?

3-Explica quen son:

Aquiles

Telémaco

Patroclo

Héctor

Briseida

Eneas

Penélope

19/05/2010

HERMES

Na Unidade V tratamos do deus Hermes. Espero que esta presentación vos sirva de repaso.

18/05/2010

AFRODITA

Como repaso da deusa Afrodita (cultura Unidade IV) déixovos esta presentación, que xa tivestes a oportunidade de ver con motivo da SEMANA CULTURAL de GRECIA.

16/05/2010

FRASES DO SÁBADO E DOMINGO

Escudo micénico


1.- Analiza e traduce:
Ἀεὶ καλόν ἐστι τοὺς ἀνθρώπους τὴν ἀλήθειαν λέγειν.
2.-Cambia de voz:
Ὁ στρατηγὸς ὑπὸ τῶν ἀρίστων στρατιωτῶν ἐφονεύθη.

14/05/2010

FRASE DE HOXE

Armadura de bronce micénica (s.XV a.C.)

Analiza sintacticamente e traduce:
- Οἱ Ἕλληνες ἐνόμιζον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν νόμον.
Lembrade que tedes que mandala a través de e-mail.

11/05/2010

FERTE TA PISO (DEVÓLVANOS XA)

Con esta entrada pretendo aportar o meu gran de area á reclamación que o goberno grego leva facendo nos últimos tempos a favor da devolución dos "Mármores de Elgin". Entendo que é de xustiza que Grecia recupere todas esas esculturas que lle foron sustraídas nunha coiuntura histórica pouco favorable, da que se aproveitou Lord Elgin.

06/05/2010

PASA A ACTIVA/PASIVA

1-g) Τοὺς ἀγαθοὺς πολίτας φυγαδεύουσι οἱ τύραννοι, οὓς ἡ πόλις οὐ φιλεῖ.
1-ι) Οἱ ἄνθρωποι νομίζουσι τὴν γῆν μητέρα πάντων.

3-b) Οἱ τοῦ πολίτου λόγοι ἀκουθήσονται ὑπὸ τοῦ ξένου.
3-c) Οἱ θεοὶ ἐτρέφοντο τῇ ἀμβροσίᾳ.

MODELO DE CONTROL 3ª avaliación

1)Pon en xenitivo singular os seguintes nominativos:
ποιμήν, γαστήρ, παῖς, γύψ, θάλαττα, ῥίς, ῥήτωρ, βίος
2) Pon en nominativo singular os seguintes xenitivos:
ποδός, σώματος, πατρίδος, ἡγεμόνος, κεφαλῆς, σαρκός, γυναικός, ἀνδρός, ἀνέμου
3)Analiza morfolóxicamente as seguintes palabras:
τῇ ῾Ελλάδι
τὸν πατέρα
τῶν χελιδόνων
τὴν ὁδόν
τοὺς φύλακας
τὰ χρήματα
4) Analiza morfolóxicamente as seguintes formas verbais:
πέμπεται, ἐνομίζοντο, βεβασιλεύκαμεν, βιοτεύειν, ἐκινδυνευσάμην
5) Analiza sintácticamente e traduce as seguintes frases:
•Κακόν ἐστι τῶν φίλων οὐκ ἀκούειν
. Βούλομαι αὐτοῖς σύμμαχος εἶναι καὶ πέμπω αὐτοῖς χρήματα.
.Δεῖ εἰς Τροίαν πλεῖν.
.Λέγουσιν ὅτι τὴν ῾Ελλάδα παιδεύει οὗτος ὁ ποιητής.
.Τοῖς θεοῖς ὑπὸ τῶν νικητῶν πολλὰ ἱερὰ ἱδρυθήσεται.
.Οἱ στρατιῶται ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ στρατηγοῦ θεραπεύονται, ὃς ἀεὶ αὐτῶν ἀκούει.
.᾿Εν τῇ οἰκίᾳ, ἣ παρὰ τὸν ποταμὸν ἦν, καλὸς ἵππος ἦν, ὃν Τεύκρῳ Φοῖβος ᾿Απόλλων ἐδεδώκει (pluscuamperfecto= dera/había dado)
.῾Ημῖν προσήκει τοὺς κόλακας φεύγειν.
Penso que todo o vocabulario das frases ven no apéndice do libro de texto.
6)) Helenismos de: γυνή, αἷμα, χείρ, ἀγών
7) A épica, Homero e A Ilíada.
Podedes ver a declinación dos adxectivos μέλας, μέλαινα, μέλαν e εὐδαίμων,εὔδαιμον no libro de texto na páxina 360.

03/05/2010

Frases voz medio-pasiva/relativo/infinitivo

Esta semana comezamos cun breve repaso de todo o visto e como preparación para o exame de tradución do día 10 de maio.

1-᾿Αλλ᾿ οὐκ αἰτίους τούτων τῶν πραγμάτων ἡγέομαι τοὺς ῥήτορας ἔγωγε.

2-Οἱ ἀγαθοὶ πολῖται ὑπὸ τῶν τυράννων φυγαδεύονται, οὓς ἡ πόλις οὐ φιλεῖ.

3-Ὁ στρατηγὸς ἐνομίζετο ἀνδρεῖος ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν.

4-Πολλάκις ἀνθρώποις ἡ τῶν ἰδίων χρημάτων ἐπιθυμία κακῶν αἰτία γίγνεται.

5- Ἐβούλευον τὴν πατρίδα ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ σῴζειν.

6- Προσῆκει τοῖς πατράσι τοὺς παῖδας εὖ παιδεύειν.