29/09/2010

Máis frases para 2º

Τὰ τῶν ἐλεφάντων ὦτα μακρά ἐστίν.

Αἱ γυναῖκες καλῶς τοὺς παῖδας πεπαιδεύκασι.

Οἱ Ἀθηναῖοι ἦλθον πρὸς πόλιν μεγάλην.

Οἱ στρατιῶται πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι κακῶς.

Τὸ ἄδικον ἔργον οὐ λανθάνομεν θεούς.

Ἡ ἀμβροσία ἀθανάτους τοὺς θεοὺς ποιεῖ.

Ὁ πόλεμος ἐκείνους πονηροὺς πεποίηκε.

Νομίζομεν τὴν Ἑλλάδα κοινὴν πατρίδα πάντων τῶν Ἑλλήνων.

28/09/2010

Práctica de alfabeto para 1º de Bacharelato

Deletrea, le, cambia a maiúsculas e transcribe as seguintes palabras:

εἰκάζη
ἔλεγε
βάλλει
μή
ἀλλά
ἥδε
εἶ
αἱ
θεαί
ἀδίκημα

27/09/2010

Frases de repaso para 2º :

Ἡ γλῶσσα ἀναρίθμων κακῶν ἐστιν αἰτία.

Ἐγὼ τοὺς προγόνους τοὺς ὑμετέρους καὶ τὰς ἀρετὰς τὰς ἐκείνων ἀνακαλῶ.

Ἡ ἐν φίλοις εὔνοια καιρῷ κρίνεται.

21/09/2010

BENVIDOS AO NOVO CURSO

Ola a todos os alumnos que escollestes a materia de Grego e Cultura Clásica. Desde esta páxina trataremos de achegarvos o mundo clásico en xeral, e o grego en particular e moi especialmente. Tamén trataremos de axudarvos coas dificultades que poidades ter nestas materias e colgaremos información e exercicios que poidan ser un complemento das clases. Así que prestade atención e VISITADE O BLOG DIARIAMENTE.

Ah! Lembrade que un blog se alimenta dos comentarios.