04/12/2013

Exame 4º (9-XII-2013)

Xeografía de Grecia: mapas de clase e aula virtual Tema 1
Xeografía de Roma: mapas de clase e AV tema 3
Historia de Grecia: fotocopias das etapas, Hª Grecia en 42 preguntas, AV tema 2
Hª Roma: fotocopia resumen, Hª de Roma en 51 preguntas, libro páx. 90-91, AV tema 4
resumen GRECIA y ROMA
69 FICHAS