28/11/2011

HISTORIA DE GRECIA EN 42 PREGUNTAS

Xa podedes contestar ata a pregunta 17 sobre a historia da Grecia antiga.
1) Nomea cronoloxicamente as etapas da historia de Grecia na Antigüidade.
2) Cantos séculos abarca a Grecia antiga ata pasar a ser unha provincia romana?
3) Época do esplendor da civilización cretense.
4) A quen debe o nome de minoica?
5) Nomea 3 características desta cultura.
6) Saberías o nome dalgunha cidade cretense?
7) Cal é o testemuño máis antigo de escritura relacionado con Creta? Descríbeo.
8) Que nome recibe a escritura cretense? Está descifrada?
9) Elixe 3 representacións artísticas desta cultura.
10) Que motivou o seu declive?

11) Época de esplendor da civilización micénica.
12) Por que se chamou “micénica”?
13) Nomea 3 características desta cultura.
14) Cal foi o acontecemento máis importante que tivo lugar nesta época?
15) Que nome recibe a escritura micénica? Está descifrada?

16) Elixe 3 representacións artísticas desta cultura.
17) Que motivou o seu declive?

18) Que nome recibe a etapa seguinte?
19) Por que se chama así?
20) Que séculos abarca?
21) Nomea algún
logro importante a finais desta etapa.
22) Que nome recibe a etapa seguinte?
23) Que séculos abarca?
24) Nomea 5 características desta etapa.
25) Quen foron: Homero
, Solón e Pisístrato? 26) Que nome recibe a etapa seguinte?
27) Que séculos abarca?
28) Que réxime político estrea Atenas?
29) Que estadista o representa?
30) Nomea as dúas Guerras que tiveron lugar nesta época e os seus contendentes.
31) Di quén venceu en cada unha delas.
32) Entre esas guerras houbo un período de paz. Cantos anos durou?
33) Que pobo xorde no horizonte grego no século IV a. C.?
34) Quen foi Filipo II?
35) Quen sucede a Filipo?
36) Como se chamaba a nai de Alexandre Magno?
37) A que idade ascende ao trono Alexandre?
38) Por onde se estencdeu o seu Imperio?
39) Onde morreu e a que idade?
40) De que morreu?
41) Que pasou á norte de Alexandre Magno?
42) Os reinos helenísticos
 

20/11/2011

MARCHANDO UNHA DE ALFABETO

Para que vexades que o alfabeto tamén pode ser divertido, mirade este enlace e xa me contaredes.


10/11/2011

DATAS DE ENTREGA DOS POWER-POINTS

A data límite de entrega dos power-points de Cultura Clásica para os alumnos de 3º e 4º de ESO será o martes 29 de novembro. Así que debedes traballar estes días porque xa non queda moito.

                                   ÁNIMO E A TRABALLAR!