22/03/2010

HISTORIA DO PARTENÓN

Vídeo moi interesante. Botádelle unha ollada e comprobaredes as barbaridades que o ser humano é capaz de facer. Alguén se anima a traducir ou a buscar a tradución do poema de Lord Byron que se recita na última parte?


20/03/2010

PRÁCTICA DE EXAME DE 2ª AVALIACIÓN

Aqui vos deixo algúns exercicios para que practiquedes para o exame do luns.

1ª) Analiza morfolóxicamene as seguintes palabras:

τὰ δῶρα
οἱ τέττιγες
τῇ Ἑλλάδι
τὰς γυναῖκας
τὰ ὦτα
τοῖς αἵμασι
τῷ ποιητῇ
τὰ ὅπλα

2ª) Pon en nominativo plural os seguintes grupos de palabras:

ἐκεῖνος ὁ παῖς μου
καλὴ ἡ αἴξ
τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἀγαθόν
ὅδε ὁ Ἄραψ

3ª) Pon en grego os seguintes sintagmas preposicionais:

Estou sobre o cabalo
Vou xunto á vosa casa
Falo acerca de eses feitos

4ª)Traduce estes sintagmas (exercicio xa feito):

αὐτὸς δὲ νομίζω
αὐτοὺς ἔχω
τὸ στόμα αὐτοῦ
τὸ αὐτὸ σῶμα
αὐτοὺς γιγνώσκετε
τὰ αὐτὰ ἐλέγομεν
ἡ πατρὶς αὐτῇ
αὐτοὶ λέγουσιν


5ª) Analiza sintacticamente e traduce as seguintes frases:
(análise morfolóxica e tradución debaixo dos verbos)

• Παρὰ τοῖς Ἀθηναῖοις ἦσαν σοφοὶ ποιηταί.

. Αὐτῇ πολλοὶ παῖδες εἰσίν.

• Οἱ Ἕλληνες ἐνόμιζον ἀναγκαῖον τὸν νόμον.

• Τὴν μὲν ἀλήθειαν σοι λέγομεν, σὺ δὲ αὐτὴν οὐκ ἀκούεις.

• Οἵδε οἱ φιλόσοφοι ἐμάνθανον αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν.

• Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἐμέ τε καί σε νομίζει ἀγαθοὺς φίλους.

• Ἐν τῷ οἶκῳ οὐ μόνον ἦσαν ἄνδρες, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες. Σὺν δὲ αὐτοῖς παῖς ἦν, ὃν πάντες ἔστεργον.

• Ἐγὼ δὲ ταῦτα, ἃ προσῆκει τὸν ἀγαθὸν πολίτην, ποιήσω.

• Προσῆκει τοὺς λόγους αὐτῶν οὐκ ἀκούειν, οὐδὲ ἐπὶ τὴν ὑμετέραν οἰκίαν βαίνειν.

• Οἱ δικασταὶ τὸν Σωκράτην ἄγειν εἰς τὴν ἀγορᾶν ἐκέλεύσαν.

• Ἐνόμιζον ἡμᾶς συμμάχους μὲν τοῖς Ἕλλησιν, ἐχθροὺς δὲ τοῖς βαρβάροις.


6ª) Helenismos de: ἵππος, καλός, γυνή, αὐτός, φίλος, παῖς

7ª) A Idade Escura: época que abarca e características.

8ª) A Ilíada.

9ª) Homero e Hesíodo.

18/03/2010

MICENAS E O AGAMENÓN DE ESQUILO

Podería ser útil que botedes unha ollada a este vídeo sobre "O Tesouro de Atreo", como repaso do que falamos hoxe en clase sobre as tumbas atopadas en Micenas.
De paso preséntovos a persoa que sacou á superficie na segunda metade do século XIX os palacios, as tumbas e as máscaras de ouro dos reis micénicos, entre outras moitas cousas: Heinrich Schliemann.
Schliemann xa escavara en Troia e sacara á superficie nada menos que nove cidades superpostas, cando pensou que se Troia existira por qué non Micenas, "a rica en ouro"-segundo Homero-. E fiel ás aladas palabras de Homero e as descricións de Pausanias, atopou varias tumbas, unhas en forma de círculo dentro das murallas, e outras cun corredor e un tholos -ou estancia circular cuberta por unha falsa cúpula- fóra das murallas. Son estas últimas ás que chamamos Tesouros.
A saga dos Atridas corrobora no plano mitolóxico a relación de Micenas coa morte, a través dos asasinatos encadeados desde Tántalo ata Orestes. Non atoparedes momento máis oportuno que este para ler a traxedia "Agamenón" de Esquilo, nin pracer maior que reler algúns párrafos desta obra sentados no alto da acrópole de Micenas, como se fosedes o gardián que, seguindo as ordes de Clitemnestra, espera o regreso de Agamenón e o seu exército da Guerra de Troia.(Micenas)

12/03/2010

Himno a Zeus

Aqui tedes o Himno a Zeus de Arquíloco con música grega antiga de fondo. Podedes seguilo, non é tan difícil! Ollo, está recitado en grego moderno e empeza no minuto 56!


Ὦ Ζεῦ, πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐρανοῦ κράτος,
σὺ δ᾿ ἔργ᾿ ἐπ᾿ ἀνθρώπων ὁρᾷς
λεωργὰ καὶ θεμιστά, σοὶ δὲ θηρίων
ὕβρις τε καὶ δίκη μέλει.