13/01/2012

ETAPA ARCAICA

                                                                               kore, escultura arcaica
CRONOLOXÍA:
do 800 ao 500 [3 séculos: VIII, VII e VI a.C.]

A partir do século VIII a.C. a sociedade grega presenta uns caracteres máis definidos ao haber unha documentación máis abundante. Esta etapa, chamada arcaica, reflexa un mundo en constante transformación e creador de novas formas.

CARACTERÍSTICAS:
  • plenitude da polis, agrupación urbana autónoma e  autárquica cunha economía que se apoia, ademais de na agricultura e na gandaría, na industria e no comercio.      
  • desenvolvemento da industria e do comercio que crea novas fontes de riqueza.
  • nace unha burguesía que vai esixir cambios sociais ante a nobreza aristocrática.
  • aparece a figura do lexislador que formula as primeiras leis escritas.
  • aparece a figura do tirano que goberna "para o pobo pero sen o pobo".
  • aumento demográfico.  
  • expansión colonial polo Mediterráneo.
  • desenvolvemento da poesía épica (s.VIII a.C.)
  • xurdimento da poesía lírica (s. VII-VI a.C.)

Nenhum comentário:

Postar um comentário