07/10/2014

Movie-makers
Aqui tedes alguns exemplos de traballos feitos por alumnos de Cultura Clásica o curso pasado:

29/04/2014

FICHAS VIDA COTIDIANA

ÉSTE É O ENLACE DO RESUMO DAS FICHAS DA VIDA COTIDIANA:


17/02/2014

Tema 1: LINGUA

TEMA 1: LINGUA
Que imos estudiar? A historia das linguas da cultura clásica, é dicir GREGO  e LATÍN
1-AS LINGUAS DO MUNDO
Na actualidade existen unas 6.500 linguas no mundo.
Comparando a  maior parte das linguas europeas e unha parte das de Asia podemos ver moitas semellanzas entre elas (método comparativo). Isto fainos pensar que todas elas teñen unha orixe común, que derivan dunha mesma lingua. Os lingüistas chamaron ide á nai de todas estas linguas.
Mapa
http://www.arquivosdotrasno.blogspot.com.es/2013/09/dia-europeo-das-linguas-2013.html
O ide era a lingua falada por un pobo que habitou as estepas de Asia central no cuarto milenio a.C.
Non conservamos ningún documento escrito, foi reconstruido mediante o método comparativo: exemplo
Grupos lingüísticos derivados do ide:
-báltico
-eslavo
-xermánico
-céltico
-grego
-románico

2-O alfabeto grego
baixar a fonte EUCLIDES
3-O abecedario latino
4-Evolución do latín ao galego e ao castelán:
-ct- >>ch/it:  noctem-strictum-factum-tectum-lactucam
-lt->>ch/it: multum
-li->>j / ll: mulierem-consilium
-culum/-culam>>j : oculum-caniculum
i+vogal->>j : iurare, iuventutem
cl- , pl- , fl- >> ll / ch: clavem-pluviam-flammam
-mn-, -nn-, -ni-, -gn->>ñ: dominum, pannum-senior-pugnum
--------------------------------------
-p-, -t-, -c->> -b-, -d-, -g- : capram-metum-amicum
f->>h / f: farinam-fabam

5- LATINISMOS:
ipso facto
sine die
curriculum vitae
habemus papam
referendum
carpe diem
in situ
ultimatum
a.m / p.m.
in vitro
mea culpa
cum laude
grosso modo
motu propio
lapsus
deficit / superavit
vox populi
in albis
in fraganti
a priori/a posteriori


Excusatio non petita, accusatio manifesta
Verba volant, scripta manent
In dubio pro reo
Mens sana in corpore sano
Ave, Caesar, morituri te salutant

6- HELENISMOS
a(n)- (analfabeto, anónimo, ateo)
anti- (antibiótico, antipatía, antagonista)
auto- (automóvil, autógrafo, autonomía)
bio- (biólogo, anfibio, biosfera)
cardi- (cardiólogo, cardiopatía, taquicardia)
cefal(e)- (cefalea, encefalitis, encefalograma, cefalalgia)
crino- (endocrino)
derma(t)- (dermatitis, dermatólogo, epidermis)
endo- (endoscopia, endocrino, endogamia)
fil(o)- (filólogo, filósofo, pánfilo)
fob(ia)- (xenofobia, claustrofobia, agorafobia)
fono- (micrófono, megáfono, fonética, teléfono, fonógrafo)
ger (ont.)- (geriátrico, gerontocracia)
gine(c)- (gineceo, misógino, andrógino, ginecólogo)
graf- (bolígrafo, gráfico, caligrafía)
(h)ema(t)- (hematíes, hematoma, alcoholemia)
iatra- (pediatra, psiquiatra)
laring- (larinxite, otorrinolaringólogo)
log- (filólogo, cardiólogo, lóxica, logopeda)
metro (metro, termómetro, cronómetro)
micro (micrófono, microbio, microscopio)
necro (necrofilia, necrosis, necrópolis)
nefro (nefrólogo, nefropatía, nefrona)
neumo (neumonía, neumólogo, neumotórax)
neuro (neurólogo, neurona, neuralxia)
odont- (odontólogo, ortodoncia)
oftalm- (oftalmólogo)
onco (oncología)
oto (otorrinolaringólogo, otitis)
pat- (patoloxía, psicopatía, simpatía)
ped- (pediatra, pederasta, pedófilo, pedagogo)
pod- (podólogo, miríapodo, pólipo/polbo)