20/11/2013

TEOREMA DE TALES

Aquí tedes o "Teorema de Tales" cantado.

TEXTO EN GREGO

Deletrea, pon todas as letras en maiusculas e di cómo se le a seguinte frase:

Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος  
[O home é o soño dunha sombra]   PÍNDARO

05/11/2013

1º verso d´A Ilíada

Deletrea, escribe en maiúsculas todas as letras e le a seguinte frase:

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληιάδεω ἈχιλῆοςSOLUCIÓN:
1) Deletrea:
Mi-eta-ni-iota-ni / alfa-épsilon-iota-delta-épsilon / zeta-épsilon-alfa / pi-eta-lambda-eta-iota-alfa-delta-épsilon-omega / alfa-ji-iota-lambda-eta-ómicron-sigma
2) Escribe en maiúsculas:
ΜΗΝΙΝ ΑΕΙΔΕ, ΘΕΑ, ΠΗΛΗΙΑΔΕΩ ΑΧΙΛΗΟΣ
3) Le:
[ménin áeide, zeá, Peleiádeo Ajiléos]