14/02/2010

TRADUCIÓN INVERSA

Déixovos a corrección dunhas frases que había que poñer en grego como práctica de pronomes e dobre acusativo.

A guerra fai mala a vida dos cidadáns.
῾Ο πόλεμος τὸν τῶν πολιτῶν βίον κακὸν ποιεῖ.
Vós non queredes a guerra, senón a paz.
Τὸν πόλεμον οὐ θέλετε, ἀλλὰ τὴν εἰρήνην.
Levo os teus cabalos ata a ágora
Φέρω τοὺς ἵππους σου πρὸς τὴν ἀγοράν.
A paz fai fermosa esta rexión.
῾Η εἰρήνη καλὴν τήνδε τὴν χόραν ποιεῖ.

Nenhum comentário:

Postar um comentário